Jak postupovat?

Více se o podmínkách akce dozvíte zde.

1. Preambue
Organizátor akce: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4,
lčo. 28987322, DIČ: cz28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046
(dále jen „Organizátor‘). Na základě dohody pro Organizátora tuto akci organizačně zajišťují jednotliví participující partneři.
učelem tohoto dokumentu (dále jen „Podmínky‘) je stanovení podmínek a pravidel akce .Try&Buy• (dále jen „Akce‘).
 
2.Místo konání = provést aktualizaci =
Akce se koná na území České republiky ve všech Značkových prodejnách Samsung. seznam značkových prodejen je k dispozici na webové adrese https://www.samsung.com/cz/znackoveprodejny/.
3.Doba trvání Akce = provést aktualizaci =
Akce probíhá v termínu od 11.8.2023 do vyčerpání skladových zásob Produktu ve Značkové prodejně Samsung nebo do rozhodnutí Organizátora o jejím ukončení (dále jen „Doba konání Akce“).
4.Obecné podmínky akce = provést aktualizaci =
a) Vrámci Akce je umožněno Zákazníkům Organizátora vypůjčení značkových mobilních telefonů značky Samsung F731 Galaxy Z Flip 5 5G, Samsung F946 Galaxy Z Fold 5 5G, které jsou v konkrétní Značkové prodejně Samsung skladem a jsou vlastnictvím Participujícího partnera. Značka, typ, model, IMEI Produktu a Cena Produktu jsou definovány ve Výpůjčním protokolu.
d)Produkty v rámci akce v Modulu „Nový“ je možné vypůjčit ve Značkové prodejně Samsung v rámci otevírací doby v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod., a to nejdéle na dobu až 5 kalendářních dnůProdukty v rámci Modulu „Zánovní“ je možné vypůjčit ve Značkové prodejně Samsung v rámci otevírací doby v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod., a to nejdéle na dobu až 3 kalendářních dnů.
5.Podmínky vrácení Produktu v rámci této Akce
 = provést aktualizaci =
b)Produkt se musí vrátit vždy kde byl vypůjčen a to pouze v pracovní dny (po-pá) v čase od 9:00 hod do 17:00 hod., tj v době, kdy je ve Značkové prodejně Samsung přítomen Galaxy konzultant.
7. Ostatní = provést aktualizaci =

f)Účastník je povinnen na základě výpůjčního protokolu produkt vrátit vždy osobně ve Značkové prodejně Samsung, ve které byl Produkt zapůjčen. Produkt nelze vrátit distanční formou (zejména zasláním pomocí přepravce).