Splátkový prodej

SETOS spol. s r.o. vykonává zprostředkovatelskou činnost týkající se spotřebitelských úvěrů (včetně uzavírání úvěrových smluv) pro společnost Home Credit a.s., IČ: 26978636.

Spotřebitelský úvěr je jednorázový úvěr, který umožní nakupovat bez potřebné hotovosti cokoli. A to při minimální administrativě a s minimální časovou ztrátou.

Jak nakoupit on-line na splátky krok za krokem

 1. Vyberte si zboží na eShopu a vložte jej do košíku - minimální výše úvěru je 2.000Kč
  (výše úvěru = prodejní cena zboží - platba v hotovosti při převzetí)
 2. Následně Vám bude zobrazen Košík, zkontrolujte nebo upravte  jeho obsah a zvolte "Objednat".    
 3. Při výběru způsobu platby zvolte platbu na splátky a dokončete objednávku
 4. Po dokončení objednávky budete vyzváni k přechodu na stránky společnosti Home Credit  (kliknutím na logo Home Credit)
 5. Na stránkách Home Credit si následně vyberte vyhovující splátkový produkt a vyplňte žádost o úvěr
 6. Obratem Vás bude Home Credit informovat o schválení nebo zamítnutí žádosti o úvěr
 7. V případě schválení si můžete vybrat, zda podepíšete smlouvu elektronicky pomocí SMS (vyřízení cca do 1hodiny) nebo poslat smlouvy Českou poštou (vyřízení do cca 3dní)
 8. Po obdržení smluvních dokumentů Vám bude dodáno objednané zboží
 9. Standardně celý výše uvedený proces trvá 1-3dny (podle výběru podpisu smlouvy)

Výběr produktů

 • Desetina 10%+10x10%"- platba v hotovosti 10% z ceny zboží- splátka ve výši 10% z ceny zboží
- platba v hotovosti 10 % z ceny zboží
- splátka ve výši 10 % z ceny zboží
- splátky 10 měsíců
- navýšení 10 %
- RPSN: 26,3 %

Příklad: Při prodejní ceně 10 000 Kč, akontaci 1 000 Kč, výši úvěru 9 000 Kč, výši splátky 1 000 Kč, počtu splátek 10, lhůtě splatnosti 15.10.2017 (při poskytnutí úvěru 15.12.2016, první splátce 15.1.2017 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.2.2017) je RPSN 26,3 %, roční úroková sazba 23,38 %, celková částka splatná spotřebitelem 10 000 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

 • 1% navýšení měsíčně 11-25
- platba v hotovosti od 0 % ceny zboží
- splátky 10-25 měsíců
- navýšení 1 % měsíčně
- RPSN: 23,6–24 %

Příklad: Při prodejní ceně 10 000 Kč, akontaci 0 Kč, výši úvěru 10 000 Kč, výši splátky 600 Kč, počtu splátek 20, lhůtě splatnosti 15.8.2018 (při poskytnutí úvěru 15.12.2016, první splátce 15.1.2017 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.2.2017) je RPSN 23,9 %, roční úroková sazba 21,47 %, celková částka splatná spotřebitelem 12 000 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

 • Nízké splátky 12-72 měsíců
- platba v hotovosti od 0 %
- splátky 12 – 72 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty
- RPSN: 26,8–54,3 %

Příklad: Při prodejní ceně 10 000 Kč, akontaci 0 Kč, výši úvěru 10 000 Kč, výši splátky 263 Kč, počtu splátek 72, lhůtě splatnosti 15.12.2022 (při poskytnutí úvěru 15.12.2016, první splátce 15.1.2017 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.2.2017) je RPSN 26,8 %, roční úroková sazba 23,72 %, celková částka splatná spotřebitelem 18 936 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s..

 • Odklad splátek 5 % + 24 × 5%
- první splátka za 2 měsíce
- platba v hotovosti 5 % z ceny zboží
- splátka ve výši 5 % z ceny zboží
- splátky 24 měsíců
- RPSN: 26,2 %

Příklad: Při prodejní ceně 10 000 Kč, akontaci 500 Kč, výši úvěru 9 500 Kč, výši splátky 500 Kč, počtu splátek 24, lhůtě splatnosti 15.1.2019 (při poskytnutí úvěru 15.12.2016, první splátce 15.2.2017 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.3.2017) je RPSN 23,9 %, roční úroková sazba 21,46 %, celková částka splatná spotřebitelem 12 000 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

 • Standardní úvěr
- platba v hotovosti od 0 %
- splátky 6–48 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty
- RPSN: 31,9–52 %

Příklad: Při prodejní ceně 10 000 Kč, akontaci 0 Kč, výši úvěru 10 000 Kč, výši splátky 499 Kč, počtu splátek 30, lhůtě splatnosti 15.6.2019 (při poskytnutí úvěru 15.12.2016, první splátce 15.1.2017 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.2.2017) je RPSN 39,8 %, roční úroková sazba 33,51 %, celková částka splatná spotřebitelem 14 970 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

Výhody splátkového prodeje

- jednoduchost a rychlost uzavření Úvěrové smlouvy přímo přes Internet
- ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem
- stejná výše splátky po celou dobu trvání úvěru
- zákazník si může vybrat délku splácení standardně od 6 do 48 měsíců
- minimální výše úvěru 3 000,- Kč (výše úvěru = prodejní cena - platba v hotovosti)
- pro nákup zboží do 30 000,- Kč u nás vždy stačí pouze dva doklady totožnosti (např. platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz). Občané ČR vždy musí mít občanský průkaz
- pro nákup zboží nad 30.000,-Kč může být požadováno Potvrzení o výši příjmu (např. potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele, kopie daňového přiznání, důchodový výměr)
- určen zletilým fyzickým osobám se stálým příjmem

Kdo může žádat o úvěr?

 • Podle všeobecných podmínek je nutné splňovat následující:
- fyzická osoba starší 18-ti let
- občan ČR
- má stálý zdroj svých příjmů, který může doložit
- prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem (musí se jednat o osobu svéprávnou) a zároveň dalším dokladem totožnosti, kterým může být platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny nebo platební karta.

 • Doložení výše příjmu
Do 30 000 Kč výše úvěru není třeba dokládat potvrzení o výši příjmu klienta. Klient současně s podpisem úvěrové smlouvy podepisuje tzv. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o pravdivosti všech údajů uvedených na smlouvě.

 • Potřebné doklady:
- platný občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, bankovní karta, zbrojní průkaz, evropský průkaz pojištěnce - pokud úvěrový rámec nepřesahne 32.000Kč a žadatel o úvěr je důchodce)
- alternativní doklad: potvrzení o příjmu, vyúčtování za telefon (v případě uvedení mobilníhi telefonu do zaměstnání u podnikatele)

Pojištění výdajů

Klient si volí jednu z níže uvedených variant pojištění:

1.Balíček PLUS

3,08 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění

 • Pojištění pracovní neschopnosti – pracovní neschopnost vzniklá následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
 • Pojištění invalidity – plný invalidní důchod přiznaný pro nemoc nebo úraz
 • Pojištění smrti následkem úrazu
Tento balíček pojištění je určen pro „zaměstnance“ a OSVČ („podnikatel“).

Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:
-dosahuje věku 18 let a nepřekročí věk 65 let
-je osobou bez zdravotních potíží, není v pravidelné lékařské terapeutické péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného onemocnění, neužívá pravidelně léky
-není v pracovní neschopnosti a nebyl také v uplynulých 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěru v pracovní neschopnosti delší 30 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů
-nepožádal o přiznání invalidního důchodu nebo není účastníkem řízení o přiznání plné či částečné invalidity, nebyl mu přiznán starobní nebo částeční či plný invalidní důchod
-byl seznámen a souhlasí s pojistnou smlouvou a ZPP-PV-Ú

2. Balíček PREMIUM

6,48 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění

 • Pojištění ztráty příjmu – ztráta příjmu, ke které nedojde z vůle či vinou pojištěného
 • Pojištění pracovní neschopnosti – pracovní neschopnost vzniklá následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
 • Pojištění invalidity – plný invalidní důchod přiznaný pro nemoc nebo úraz
 • Pojištění smrti následkem úrazu
Tento balíček pojištění je určen pro „zaměstnance“ i OSVČ („podnikatel“).

Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient splnil podmínky pro vstup do pojištění souboru A a navíc:
-je zaměstnán na dobu neurčitou a není ve zkušební době, nebo vykonává bez přerušení samostatnou výdělečnou činnost
-nepodal výpověď z pracovního poměru nebo mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nezrušil okamžitě pracovní poměr a ani mu nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, není podle svého vědomí zařazen mezi zaměstnance, se kterými by mohl být v následujících 12 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele z důvodů organizačních změn a snižování počtu zaměstnanců ve smyslu platných právních předpisů a nevede se zaměstnavatelem jednání o skončení pracovní poměru dohodou
-byl bez přerušení zaměstnán v předchozích 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěr, nebo po tuto dobu vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

3. Balíček STANDARD

1,90 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění

 • Pojištění invalidity následkem úrazu – plný invalidní důchod přiznaný pro úraz
 • Pojištění smrti následkem úrazu
Tento soubor pojištění je určen pro každého klienta za splnění níže uvedené podmínky.

Podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:
-dosahuje věku 18 let a nepřekročí věk 65 let

Pojistné plnění


Pojistné rizikoPojistná částkaLimit plnění
Pojištění pracovní neschopnostipravidelná měsíční splátka úvěrumax. 12 splátek
Pojištění invalidityzůstatek dluhubez omezení
Pojištění smrti následkem úrazuzůstatek dluhubez omezení
Pojištění ztráty příjmupravidelná měsíční splátka úvěrumax. 12 splátek


Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného je 300 000,- Kč.

 

0

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Powered by ShopCentrik ®

p